Política de Privacitat

Conforme am el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) s’informa al usuari que:
Les dades personals facilitades a través de la pàgina web estan sent tractats sota la responsabilitat de Sra. Mª Teresa Badia Rubinat, amb DNI 40.856.871Q farmacèutica titular de la oficina de farmàcia número 2258 situada al carrer Barcelona, 26 08397 de Pineda de Mar:

DADES RECOLLIDES AL FORMULARI DE CONTACTE

Finalitat remetre al usuari informació que pugui se del seu interès en la direcció proporcionada així com per gestionar la possible relació comercial, sense que en cap cas les dades relatives a la seva salut puguin ser objecte de tractament amb finalitats comercials o publicitàries.

Legitimització per al tractament Consentiment del usuari
Criteris de conservació : Les seves dades seran cancel·lades en el moment en que vostè ens retiri el consentiment, se conservaran durant el temps de 3 anys per respondre possibles reclamacions i/o en el moment en que sol·liciti la supressió, després de oposar-se al tractament, seran destruïdes.
Comunicacions de dades: No es cediran.
Drets del usuari: Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Dades de contacte per exercir els drets del usuari farmaciabadiarubinat@gmail.com

DADES RECOLLIDES EN INSCRIPCIÓ AL BLOG

  • Finalitat Procedir a la subscripció del blog
  • Legitimització per el tractament
  • Consentiment del usuari
  • Criteris de conservació

Les seves dades seran cancel·lades en el moment en que vostè ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de tres anys per respondre possibles reclamacions i/o en el moment en que sol·liciti la supressió, després de oposar-se al tractament, seran destruïts.

Comunicació de dades:
No es cediran

Drets del usuari:
Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Dades de contacte per exercir els drets del usuari farmaciabadiarubinat@gmail.com

Enllaços:
La empresa no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presentin en el nostre lloc web, i que tenen carácter merament informatiu.

Legislació aplicable:
La Web es regeix per la legislació espanyola.